Çerez (Cookie) Kullanımı Hakkında


EK.1.3.

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

1. Gizlilik Politikası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (“KBB” olarak anılacaktır.) ait olan kurumsal web sitesini kullanan ziyaretçilerin bu kullanım sırasında paylaşacakları veya kuruma gelerek kendi beyanları ve “açık rıza”ları ile bizzat verecekleri veriler tarafımızca işlenebilir. Kurum; ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda, kurumumuz faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan kurum içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan kurum içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve kurumumuz adına veri işleyenlerden verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimini önlemek üzere; gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak, mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel veriler, ilgili kişinin onayı olmadan veya 6698 sayılı kanun m.5/2 ve m.6/3’te yer alan işlenme şartları kapsamına girmediği sürece üçüncü bir şahsa veya firmaya aktarılmayacaktır. Kurumumuz, destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışacak olursa, bu kuruluşların da kurumumuzun gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Yasal mevzuat gereği, çalışanlarımızın ve ürün veya hizmet sunduğumuz kişilerin kurumumuzdan gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kayıtları tam ve doğru şekilde, güvenli bir ortamda saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, KBB tarafından re’sen yahut veri sahibi başvurusu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Kurumumuzun faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla işlediği veriler, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, mevzuatın öngördüğü azami süre kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen sürenin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

Kurumumuz, Gizlilik Politikamızı güncel tutmak ve ilgili mevzuatlara uygun hale getirmek adına önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik politikasında değişikliklerin gerçekleştirilmesi durumunda, güncellenen politika web sitemizde ilan edilecektir.

2. Çerez Politikası

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Hakkında

KBB (“Kurum” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımıza ait “https://www.kocaeli.bel.tr” internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi/İlgili Kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır.

KBB olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Amaç ve Hukuki Sebep

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz; Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla, teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz, tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğiniz/onay verdiğiniz varsayılacaktır.

İnternet Sitemizde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak kapsamında mevcut sunucuların ve bant genişliğinin yeterli olup olmadığının, belirli zaman aralıklarında Site yoğunluğunun tespiti ve buna bağlı olarak sistem hızlandırma ayarlarının yapılarak ziyaretçilerin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Kullanıcının geçmişte gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin ve sorguların saklanması ve bu sayede sonraki ziyaretlerde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması. Ziyaretçinin hareketlerine göre ilgisini çekebilecek üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak.
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Kurumumuzun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar, Amaç ve Hukuki Sebep

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yazılım ve teknik destek hizmeti aldığımız gerçek veya tüzel kişi firmalara ve kanunen yetkili kamu kurumlarına “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aktarılabilecektir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri (Marketing Cookies)

Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkan tanımak için kullanılabilir.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

 

 

Çerezlerin Kullanımının Kontrolü

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 • Adobe Analytics
 • AOL
 • Google Adwords
 • Google Analytics
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi, “https://www.kocaeli.bel.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle;

•           Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cadde No: 80 İzmit/Kocaeli adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

•           kocaelibuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@kocaeli.bel.tr adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Kurum tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

 

Tüm Katılımcılar Nurhan ATALAY (41),     Tuba Süer (3),     Arzu Başpınar (1),     Zafer Erciyes (2),     süleyman çelebi (5),     Mahmut Şahin (1),     Zeynep Gül Kaymakçı (329),     Mustafa Kavartkurt (1),     Alparslan Tufan Ramazan (1),     Ertuğrul Tuna (1),     Ridvan Akkuş (3),     Kübra Demirhan (2),     Murat KARABEKTAŞ (3),     Taliha Kazgan (1),     Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı (249),     Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı (1000),     Melek Artan (5),     Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı (1000),     Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı (1000),     Havva Kılıç (3),     Gülsüm Doğan (3),     Mehmet Coşkun (10),     Ahmet Faruk Kaptan (1),     Sevde Arık (1),     Emine TİRYAKİ (1),     Sinan ÇALIŞKAN (1),     Nalan ŞAFAK (15),     Recep Şadi ŞAFAK (12),     Murat UĞRAŞ (3),     HAVVA KESİCİOĞLU (4),     Sümeyra Akyüz (2),     kaan kübra gürbüz keskin (1),     Hüseyin Murat Yıldız (1),     Hamza Kansu (22),     Husametin Örcen (3),     Pakize Tarın Ko-mek Kurs Merkezi (250),     Veysel Küçük (2),     AYHAN TÖRE (13),     Zannoubıa Sheıkh kılanı (1),     Sevcan Azoğlu (4),     Çiğdem Yazıcı (5),     Sevcan Azoğlu (1),     Cemil ÖZTÜRK (4),     Bekir Başkaya (5),     Yusuf Asaf SARTAŞ (1),     Mücahit Demirbaş (1),     Sema TİRYAKİ (2),     Habibe Yıldız (382),     Murat UĞRAŞ (3),     SALİHANAS TAŞPINAR (1),     ESRA TAŞPINAR (1),     Hızır Biçer (65),     Ömer Adıyaman (12),     Osman Nuri BOZ (1),     Denad Dilovası (56),     Haydar Gültekin (10),     İlyas Şahan (70),     Mustafa TEKİN (1),     Abdullah Aydın (2),     Abdullah Aydın (1),     Tahsin KARACA (250),     Zeliha Dinç (1),     Rümeysa Kuvvet (1),     KANDIRA KO-MEK (231),     Asuman Sadık (5),     Kadir Yıldız (1),     Birgül Duman (3),     Raşit Fidan (1),     Gönül Sarıhan (2),     Filiz BİÇER (12),     Şenay Arslanalp (120),     Bahadır DUMANTEPE (1),     AK KADIN İZMİT (715),     NN G (15),     Mevlüt Bulkur (10),     Tahsin Mutlu Mercan (1),     Merve İlhan (1),     Suadiye Kuran Kursu (57),     Adem Kayabaşı (4),     Recep Durdu (1),     Ebru KURT (3),     Murat Yücel (1),     Nurseven Gümüş Bakır (2),     Eyüp YILMAZ (31),     Fatma Dükkel (2),     Suna Peker (10),     Özlem Kars (5),     İsmail Emirhan Bayrak (1),     Figen Beller (2),     Figen Beller (15),     İsmail Özayrancı (17),     Yusuf İnce (6),     Suna Peker (135),     Tuğba Efendioğlu (50),     Mustafa ASLAN (3),     BERRA ASLAN (3),     AYKUT KARAKOCA (1),     Ayfer Tali (10),     Saniye Aktuz (15),     Hasan Kavşak (191),     Akkadın Kocaeli Kocaeli (430),     Denad Dilovası (100),     Hatice Mutlu (10),     Maide GÜVENTÜRK (5),     İlyas GÜVENTÜRK (2),     Mehmet GÜVENTÜRK (3),     Umut Doğan (15),     MURAT YAVUZ (136),     Rıza Nur Dindar (1),     Ayla Kavuşturan (2),     Halime DINDAR (1),     İsmet Boyacı (8),     Mehmet Başaran (5),     Sadi Özbağ (1),     Fatih Usta (2),     Musab Evren (1),     Zeliha TANRIVERDİ (25),     Burak Otyam (5),     Rukiye İncirkuş (1),     İbrahim Topal (41),     Osman Gazi Ko-mek (10),     Ali Gökçe (1),     Erhan ADIGÜZEL (1),     SAVAŞ Çuhadar (1),     Değirmendere KOMEK (16),     Tuğba KARAŞAL (4),     ismail kurt (1),     NN G (3),     Cevat Arslan (1001),     Sevdenur Tuncay (2),     Yasin KESERCİ (50),     UZUNÇİFTLİK KO-MEK (5),     Osman Gazi Ko-mek (46),     TEPEKÖY KO-MEK (61),     Hüseyin Yavuz (1),     GEBZE KO-MEK (9),     Alkan Ailesi (20),     Mimar Sinan Ko-mek (50),     Zafer Erciyes (1),     Sümeyye Aydemir (80),     Müzeyyen Kurt (100),     Nurbetül Kurt (111),     Şükran Yalçınkaya (50),     Osman Gazi Ko-mek (20),     Osman Gazi Ko-mek (56),     Değirmendere KOMEK (15),     Adnan Akan (100),     YENİKENT KO-MEK (25),     YENİKENT KO-MEK (81),     Cavit Madakbaş (30),    
Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım